Seizoen 2011-2012 | Vooruitblik

Welkom op de vernieuwde website van VC Felco Gavere.

Wij zijn een volleybalclub, opgericht in 1984, uit de as van het een paar jaar eerder ter ziele gegane St-Amandus Gavere volleybalteam. Anno 2011 spelen wij met een ploeg in 1e Divisie Heren, een damesploeg in 3e Provinciale, een aantal jeugdploegen in de regionale reeksen, doen wij aan balgewenning voor de allerjongsten en hebben 2 Vobog-ploegen in competitie voor de iets oudere jongeren. Wij nodigen jullie uit om af en toe een bezoekje te brengen aan de website en zo op de hoogte te blijven van de resultaten van onze ploegen, de klassementen, nabeschouwingen, onze extra-sportieve activiteiten, enz. Nog leuker zou het zijn mochten wij jullie mogen verwelkomen op één van onze matchen.

Beginnen doen wij met een vooruitblik op het komend seizoen.

1. TERUGBLIK SEIZOEN 2010/11
Vooruitblikken doen wij niet zonder ook even achterom te kijken naar het afgelopen seizoen 2010/11.
Daarin eindigde onze fel gewijzigde 1e Divisieploeg onverhoopt op een mooie vierde plaats, onze damesploeg eindigde in de linkerkolom in 3e provinciale en van onze jeugdploegen eindigden zowel onze kadetten- als onze scholierenploeg in de Top 3 van hun respectieve reeksen.
Daar zijn wij als bestuur en als sportieve leiding uiterst tevreden mee, al dient gezegd dat wij wat de jeugdploegen betreft minder belang hechten aan een goede rangschikking. Daar krijgt wat ons betreft de sociale en sportieve ontwikkeling van de jeugdspelers, zowel individueel als in groep, voorrang op een eventueel goed klassement. Al is het natuurlijk altijd leuk om te winnen !
Ik wil bij deze ook even terugblikken op de afgelopen Beachfeesten, de 11e editie inmiddels.
De samenwerking met de gemeente Gavere in het project Gavere Zomert hebben wij als uiterst positief ervaren, mits enkele werkpuntjes die wij inmiddels aan de gemeentelijke autoriteiten overgemaakt hebben, en wij hopen dan ook dat er in 2012 een vervolg mag komen op deze samenwerking.
Positief was ook dat er een uitgebreide werkgroep Beachfeesten instond voor de organisatie voor en tijdens het evenement. De algemene tendens in het beachvolleybal in Oost-Vlaanderen is er één van dalende interesse voor zowel de Heren- als de Dames-beachcompetitie, al mogen wij in Gavere zeker niet klagen over het aantal ingeschreven teams in vergelijking met sommige andere organisaties in de provincie, maar anderzijds wel een grotere interesse voor het Jeugd-Beach met heel wat meer inschrijvingen in vergelijking met de voorgaande jaren.
Onze werkgroep Beachfeesten is trouwens al, na een eerste evaluatievergadering, aan het werk geslagen voor de organisatie van de Beachfeesten 2012.

2. NIEUW BIJ FELCO GAVERE
Een paar veranderingen in de schoot van de club VC Felco Gavere.
– Vooreerst zijn wij officieel een VZW geworden en werden onze statuten een paar maanden geleden gepubliceerd in het Staatsblad. Dit is een stap vooruit in de professionalisering van deze club, zonder evenwel het familiale karakter van VCG uit het oog te verliezen.
– Ten tweede zijn wij verheugd dat Herman De Rycke zijn schouders wil zetten onder de jeugdwerking en dat in zijn functie van nieuwe jeugdcoordinator van Felco Gavere, daarbij geassisteerd door de duivel-doet-al van onze club, Patrick De Smet.
Herman De Rycke is een autoriteit in het Volleybalmilieu als verantwoordelijke voor het Oostvlaams Jeugbeachvolleybal, als organisator van de Oudenaardse Beachvolley en als gewezen jeugdcoordinator bij Belltex Oudenaarde en bij Waregem. Wij heten Herman alvast hartelijk welkom in de VCG familie.
Ik wil hierbij een dankwoord uitspreken aan Maarten Vandenbroecke die de jeugdwerking bij VCG heeft opgestart en tot afgelopen seizoen de taak van jeugdcoordinator op zich heeft genomen. Maarten en Sara zijn inmiddels een huis aan ’t bouwen en het is dan ook begrijpelijk dat Maarten zich het komende seizoen wil beperken tot het spelen als kapitein van onze Divisieploeg.
– Vanaf dit seizoen zullen onze Heren en Dames seniorenteams aantreden in een nieuwe uitrusting. Jammer genoeg heeft de fabricage van de uitrusting wat vertraging opgelopen en zullen wij die pas live kunnen voorstellen ergens in de maand Oktober.
– Nog een nieuwigheid is een volledig vernieuwde website www.felcogavere.be. De site staat intussen online en moet uitgroeien tot een interactief medium voor spelers, trainers, supporters en iedereen die in onze club geinteresseerd is. Volledige info volgt in de komende weken nadat wij de kans gehad hebben om per ploeg een verantwoordelijke voor het up-to-date houden van de site te vinden
– Een paar wijzigingen in de bestuursploeg :
Dirk Vertriest heeft na één jaar beslist dat de taak van secretaris toch niet echt zijn ding was en neemt ontslag. Dirk blijft wel aan de club verbonden als scheidsrechter. Zijn taak als secretaris zal worden opgevolgd door Katrien Lampens, vorig jaar nog penningmeester.
En we zijn blij om Tom Van Durme, na een paar jaar verminderde activiteit door bouwperikelen, terug welkom te mogen heten als financieel verantwoordelijke bij VCG, een taak die, zeker door de oprichting van de VZW, een groter gewicht krijgt dan voordien.
De rest van onze bestuursploeg blijft intact :
Paul Kindt als manager
Bart Schoenmaekers als PR-verantwoordelijke
Bart Vindevogel en Bart Degreve als sportief verantwoordelijken
Franky Denoyette als event-verantwoordelijke
En ikzelf probeer zo goed en zo kwaad als mogelijk de lijm te zijn om deze mooie ploeg samen te houden.

3. PRESENTATIE PLOEGEN
Dan willen wij nu even stilstaan bij de voorstelling van onze ploegen.
– Het vlaggeschip van VC Felco Gavere is uiteraard onze 1e Divisie Herenploeg. Nadat wij 2 jaar geleden de degradatie uit 1e Nationale niet konden vermijden werd vorig seizoen de ploeg gevoelig verjongd en kwam er een nieuwe, ambitieuze trainer aan boord : Ettoumi.
Wat voordien als een overgangsjaar werd aanzien, bleek uiteindelijk beter dan verhoopd met een verrassende 4e plaats in het eindklassement. Onze ambitie voor dit jaar is om beter te doen dan vorig seizoen, Top 3 dus, en wij denken dat wij daarvoor goed gewapend zijn.
Onze ploeg is nagenoeg intact gebleven, enkel Matthias Haegheman heeft moeten afhaken wegens een aanhoudend rugletsel.
Bovendien kan coach Ettoumi beroep doen op een paar nieuwkomers waarbij zowaar een bekend gezicht, nl de één seizoen geleden gestopte Bart De Greve die, na een geslaagde operatie, terug in de ploeg verwacht wordt. Iedereen die het volley een beetje volgt weet dat een fitte Bart één van de beste, zoniet de beste, libero van de reeks is.
Verder werd het team in de breedte versterkt met Rutger Visser uit Friesland, maar studerende in Gent en wonend in Baaigem, jonge belofte Kevin De Schrijver en, na Wannes en Theo, de derde telg van de Voorend-dynastie, nl. Mong Voorend die overkomt van Ename. Onze huis-columnist en enthousiast speler van het Vobog-team Peter Voorend blijft zijn zonen uitzenden richting Gavere.
– Over naar de damesploeg die uitkomt in 3e provinciale. Trainer/coach Pieter Van Durme blijft aan boord en kan dit jaar beroep doen op een verjongde kern. Uit onze beloftevolle Scholierenploeg komt immers Jolene Lasseel definitief over, en 4 van haar jonge collega’s van de Scholieren willen wij laten proeven van het seniorenvolleybal door hen op geregelde tijdstippen te laten meetrainen met de Dames en hen inzetbaar te houden voor de matchen.
Nele Sante en Flore Couvreur verlieten de ploeg om het op iets hoger niveau te proberen en Sara De Vuyst is gestopt. Zij worden in de kern vervangen door de zussen Hanna en Esther De Rycke die de overstap maken van Waregem naar Gavere en zo krijgen wij zowaar, naast de Voorends, met de De Ryckes nog een nieuwe familieclan in de club met naast Hanna en Esther, hun broer Jeroen als speler van Divisie en vader Herman als jeugdcoordinator.
– Onze Meisjes Jeugd onderging een face-lift, zeker wat de trainers betreft. De Scholieren zullen getraind worden door Theo Voorend, onze Miniemenploeg door Amelie Bombeeck en de balgewenning en Préminiemen door Emmeline Leguen, en dat alles onder het goedkeurend en waakzaam oog van Herman De Rycke en Patrick De Smet.
Er wordt werk gemaakt van een aantal initiatieven. Een paar daarvan wil ik hier graag ook even toelichten, nl naar de scholen in Gavere en omliggende gemeentes willen wij een intensieve wervingscampagne op touw zetten.
Een ander initiatief wat de naam “maar alléz” meekreeg heeft tot doel om de kinderen en hun ouders via een systeem met cadeautjes, te stimuleren om vriendjes en vriendinnetjes te overhalen om een training mee te maken en zich eventueel bij de club aan te sluiten.
– Tenslotte ook nog even aandacht voor onze 2 Vobog ploegen. Vobog staat voor een recreatieve competitie die vooral door de iets oudere jongeren beoefend wordt, maar die sinds dit seizoen ook onder de koepel van het OVV valt. Naast het reeds bestaande Vobog team waartoe ondergetekende behoort, hebben wij dit seizoen een 2e team aangesloten en dat team bestaat hoofdzakelijk uit de spelers van het eind vorig seizoen opgedoekte 2e Provinciale Herenteam.

4. ACTIVITEITEN
Ook wil ik jullie ook al even wijzen op de komende extra-sportieve activiteiten, broodnodig bij elke sportclub om de kassa in balans te kunnen houden.
Traditioneel is er onze mosselsouperin November
De Kaas- en Wijnavond in Februari
Wafelbak voor de Jeugd in Februari
Kwis in April
Bovendien werken wij aan een extra activiteit voor de jeugdploegen.
En streep alvast ook alweer het 2e weekend van Juli 2012 aan in jullie agenda wanneer de 12e editie van de Beachfeesten er aan komt.

5. TOEKOMST VAN VC FELCO GAVERE
Laat ons ook nog even filosoferen over de toekomst van onze geliefde club.
Graag willen wij binnen afzienbare tijd met onze Divisieploeg terugkeren naar de Liga.
Via doorstroming van onze meisjesjeugd willen wij graag over enkele jaren doorstoten naar de hoogste Provinciale Dames reeks.
Door middel van intensieve jeugdwerving in combinatie met een sterke structuur van trainers en medewerkers willen wij de jeugdwerking verder uitbouwen en graag, als het even kan, terug jongens Jeugd opleiden al beseffen wij maar al te goed dat de concurrentie met koning Voetbal niet evident is.
In dat opzicht is het zeer jammer dat ons voorstel tot samenwerking met de Nazarethse club Navok Heren afgeschoten werd door het bestuur van Nazareth. Niet in het minst ook omdat wij door zulke samenwerking uitzicht kregen op uitbreiding van beschikbare sportinfrastructuur.
Want daar wringt het schoentje bij deze club ; zelfs na de oplapwerken aan Sporthal De Vierklaver blijft de zaal Divisie-volleybal onwaardig en ronduit problematisch in het geval wij erin zouden slagen om terug naar de Liga te promoveren. Bovendien zit de bezettingsgraad van de 2 Gaverse sportzalen aan een maximum, wat het voor ons onmogelijk maakt om extra jeugdploegen op te starten, of om de trainingintensiteit op te drijven.
Deze gemeente heeft m.a.w. dringend nood aan extra sport-infrastructuur. Te lang is volleybal in Gavere behandeld als het kleine broertje van voetbal, wat – als je de ranking van ons volleybalteam vergelijkt met de hoogste ranking welke een Gavers voetbalteam ooit behaalde – totaal ongepast is. Dit is dan ook een oproep aan de Gaverse beleidsmensen : doe daar a.u.b. iets aan !

6. DANKWOORD
En dan wil ik, in naam van het bestuur, nog een dankwoord uitspreken aan al onze sponsors. Zonder jullie is het echt onmogelijk om deze mooie club te blijven runnen. Van harte bedankt !
Dank ook aan alle medewerkers, op en naast het terrein, in de kantine, aan de werkgroep Beachfeesten en tenslotte aan U om zo lang uw aandacht hierbij te houden.

Piet Bekaert
Voorzitter VC Felco Gavere

geschreven door

Geef een reactie

Iets te zeggen?
Laat een berichtje na!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© Copyright - VC Felco Gavere - Volleybalclub Gavere vzw