Bestuur

Voorzitter | Manager: Piet Bekaert
– verantwoordelijk voor de algemene sturing van de club;
– zorgt dat iedereen de gemaakte afspraken naleeft;
– aanbrengen en motiveren van bestuursleden, medewerkers, …;
– volgt de wekelijkse takenlijst op;
– zit de bestuursvergaderingen voor;
– zetelt in de sportraad;
– zetelt in de werkgroep gemeente nieuwe sporthal;
– centraal aanspreekpunt voor de club;
– verantwoordelijk voor de
sponsoring (in overleg met commercieel verantwoordelijke);
– maakt sponsorlijst op (hoofdsponsors, naturasponsors, eventsponsors, …);
– 
maakt het budget op;
– 
maakt het clubblad op (distributie bij wedstrijden 1° ploeg);
– zetelt in 
werkgroep gemeente nieuwe sporthal.

Secretaris: Katrien Lampens
– contactpersoon voor de club met het secretariaat VVB:
° verantwoordelijk voor het aansluiten van  leden;
° verantwoordelijk voor het
inschrijven van de divisieploeg in de VVB competitie;
° neemt deel aan de
kalendervergadering van de VVB competitie voor de divisieploeg;
– contactpersoon voor de club met het secretariaat van het OVV:
° verantwoordelijk voor het aansluiten van leden;
° verantwoordelijk voor het inschrijven van de provinciale ploegen in de OVV competitie;
° neemt deel aan de
kalendervergadering van de OVV competitie;
– 
verantwoordelijk voor de ledenlijsten;
– verantwoordelijk voor de
administratie van de ploegen;
– organiseert een algemene
vergadering in het begin seizoen;
– verantwoordelijk voor de
kalender van de ploegen:
° maakt afspraken met andere ploegen;
° maakt afspraken met andere gebruikers van de sporthal;
° stelt de matchkalenders op;
– 
contactpersoon voor de club met de sportdienst ivm zaalreservaties;
– maakt de verslagen van de 
bestuursvergadering op.

Financieel verantwoordelijke: Tom Van Durme 
– volgt de financiële transacties op;
– houdt een overzicht van de girale en chartale geldstromen bij;
– volgt de 
inkomsten van de kantine op;
– volgt de inkomsten uit 
activiteiten op;
– volgt de
sponsorbetalingen op;
– volgt de inning van de
 lidgelden op;
– 
volgt de huur van de zalen op;
– verantwoordelijk voor de tijdige betaalbaarstelling van de facturen;
– 
volgt het budget op;
– verantwoordelijk voor de algemene boekhouding van de club;
– verantwoordelijk voor de wettelijke verplichtingen van de VZW.

PR-verantwoordelijke: Femke Moerman – Jolien Schelstraete
– verantwoordelijk voor de sponsoring (in overleg met de manager);
– veratnwoordelijk voor het aanbrengen van
nieuwe sponsors;
– brengt een
jaarlijks bezoek aan belangrijkste sponsors;
– houdt
toezicht op de naleving van de sponsorovereenkomsten;
– verantwoordelijk voor de wekelij
kse nieuwsbrieven;
– bijhouden en aanvullen van het e-mail-bestand;
– verantwoordelijk voor het contact met de
pers;
– veratnwoordelijk voor de
organisatie van persconferenties;
– veratnwoordelijk voor de 
opmaak en het updaten van website van de club;
– verantwoordelijk voor het 
plaatsen van verslagen op de website;
– verantwoordelijk voor de 
aanmaak en opvolging e-mailgroepen;
– zorgt ervoor dat de club aanwezig is op de sociale
media : Facebook, Twitter, ….

Sportief verantwoordelijken: Bart De Greve
– verantwoordelijk voor het sportief beleid in samenwerking met trainers, …;
– verantwoordelijk voor de scouting van potentiële spelers / trainers;
– vera
ntwoordelijk voor de scouting van tegenstanders;
– verantwoordelijk voor het 
samenstellen van de ploegen in samenwerking met de trainers;
– het
aanspreekpunt tussen trainers en bestuur.

Jeugdcoördinator: Marianne Moerman
– verantwoordelijk voor het opstellen  van een plan jeugdwerking;
– trekt 
trainers, ploegverantwoordelijken en jeugdbestuursleden aan;
– 
organiseert jeugdwedstrijden, jeugdstages,…;
– zorgt voor de
werving nieuwe jeugdspelers/speelsters;
– maakt het
verslag op van de vergaderingen van het jeugdbestuur;
– verantwoordelijk voor de
coördinatie van de jeugdmedewerkers;
– coördineert de
opzet en afbraak van het zaalmateriaal bij jeugdwedstrijden;
– 
coördineert de jeugdevenementen (wafelbak, spaghettiavond,..);
– 
contactpersoon tussen ouders en de club.

Evenementencoördinator: Franky De Noyette
– verantwoordelijk voor de organisatie en sturing werkgroep evenementen;
– verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de Beachfeesten;
– 
houdt de materiaal- en werklijsten bij;
– doet de
bestellingen voor evenenementen;
– maakt een evaluatie van alle evenementen;
– 
houdt de inkomsten en uitgaven per evenement bij;
– verantwoordelijk voor de promotie van alle evenementen;
– verantwoordelijk voor het uitdelen 
en afrekenen van  kaarten voor eetfestijnen;
– veratnwoordeldelijk voor de b
estellingen van drukwerk, reclamemateriaal, …;
– verantwoordelijk voor het opstellen van flyering en affichage.

© Copyright - VC Felco Gavere - Volleybalclub Gavere vzw